Home Info Pictures Videos Shows
Nadine Kåmark
Bike Trial

BikeTrial?

Vad är cykeltrial?

CykelTrial är en sport som går ut på att man på cykel ska ta sig igenom en sektion med minimal fysisk kontakt mellan cyklist och omgivning inom en definierad tidsgräns (2 minuter). Vinnaren är alltså den som i slutändan har mins antal "prickar". 5 antal prickar är maximalt att få i en sektion. Så om man får 5 prick är det alltså ingen mening att fortsätta försöka ta sig igenom sektionen.

Bike Trials is a sport where the target is to try to get through a section with minimal physical contact between the cyclist and the environment within a defined time limit (2 minutes). The winner is the one who in the end has the least number of "dots". 5 is the maximum number of dots that you can get in a section. So if you get 5 spot, it is quite pointless to continue trying to get through the section.

Rules

Regler

One foot against the ground = 1 dot

2 feet against the ground at the same time = 5 dots

Hand against any part of the section= 5 dots

Bike against ground outside the section = 5 dots

 

1 +1 = 2 dots
1 +1 +1 = 3 dots
1 +1 +1 +1 = 3 dots
more than four "feet" = 5 dot

1 fot mot underlager = 1 prick
2 fötter i underlaget samtidigt = 5 prick
Hand mot del av sektion = 5 prick
Cykel mot underlag utanför sektions markering = 5 prick
Åkare av cykel, med minst en fot i backen = 5 prick
Köra av banmarkering/pil (egna spåret) = 5 prick
Köra mot banmarkering (töja bandet) = 0 prick
Glidande "fot" = 3 prick
Styre mot del av sektionen = 1 prick
Missa pilning (fel väg) = 5 prick
1+1 fot = 2 prick
1+1+1 fot = 3 prick
1+1+1+1 fot = 3 prick
fler än 4 "fot"-isättningar = 5 prick

Got ot top